This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst

2022-04-22 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Sandström, Christian et al. (2022). “Varning för den misslyckade industripolitikens återkomst”. Dagens Nyheter, April 22.

Authors
Christian Sandström, Karl Wennberg, Amar Bhidé, Anna Brattström, Pontus Braunerhjelm, Sinclair Davidson, Olof Ejermo, Johan Frishammar, Magnus Henrekson, Mats Magnusson, Jerker Moodysson, Jason Potts, Patrik Tingvall, Siri Terjesen, Martin Wallin

De storskaliga förtäckta företagsstöden fungerade dåligt på 70-talet. Trots bristen på vetenskapligt stöd har pandemin och kriget i Ukraina lett till en renässans för statlig industripolitik. Men historien är full av vidlyftiga politiska planer som har gett oavsiktliga och ibland katastrofala resultat.