This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Nyfiken grundforskning kan inte kommenderas fram

2022-04-25 Dagens Nyheter
Op-Ed
Reference
Sandström, Christian et al. (2022). “Slutreplik: Nyfiken grundforskning kan inte kommenderas fram”. Dagens Nyheter, April 25.

Authors
Christian Sandström, Karl Wennberg, Amar Bhidé, Anna Brattström, Pontus Braunerhjelm, Sinclair Davidson, Olof Ejermo, Johan Frishammar, Magnus Henrekson, Mats Magnusson, Jerker Moodysson, Jason Potts, Patrik Tingvall, Siri Terjesen, Martin Wallin

Ledande svenska och internationella ekonomer: Problem uppstår när stater, EU och myndigheter försöker styra vilka investeringar som bör göras.