This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Välfärdsreformer gör vinstintresse till samhällsintresse

2023-02-02 Dagens Industri
Op-Ed
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2023). “Välfärdsreformer gör vinstintresse till samhällsintresse”. Dagens Industri, February 2.

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Regelverken måste utformas rätt på marknaden för välfärdstjänster när man tillåter vinstdrivande aktörer.