This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Slutreplik: Blunda inte för riskerna med Hybrit

2023-02-16 Svenska Dagbladet
Op-Ed
Reference
Blomgren, Jan, Magnus Henrekson and Christian Sandström (2023). “Slutreplik: Blunda inte för riskerna med Hybrit”. Svenska Dagbladet, February 16.

Authors
Jan Blomgren, Magnus Henrekson, Christian Sandström

Enorma investeringar i elproduktion krävs i Norrland om Hybrit ska blir verklighet. Om detta ska vara lönsamt krävs att projekten blir framgångsrika.