This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Låt föräldrar vara individer

2014-04-24 Svenska Dagbladet
Other
Reference
Möllerström, Johanna (2014). “Låt föräldrar vara individer”. Svenska Dagbladet, April 24.

Author
Johanna Möllerström

I en op-ed i Svenska Dagbladet anser Johanna Möllerström, som är affilierad till IFN, att föräldraförsäkringen bör individualiseras. Hon jämför samförsäkringen för föräldrar med sambeskattning av makar. "En individualisering skulle öka jämställdheten på arbetsmarknaden och därigenom minska kvinnors beroende och ofrihet. Men framförallt skulle det vara ett tydligt ställningstagande om att vi vill leva i ett samhälle som är uppbyggt av individer och inte av godtyckliga, politiskt sanktionerade kollektiv. Ett samhälle där barn har rätt till båda sina föräldrar och där även föräldrar får vara individer."