This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Fartblindheten på Riksrevisionen

2016-07-14 Dagens Nyheter
Other
Reference
Calmfors, Lars (2016). “Fartblindheten på Riksrevisionen”. Dagens Nyheter, July 14.

Author
Lars Calmfors

"Sammanfattningsvis har jag svårt att se Riksrevisionens rekryteringar som korruption. Det verkar i stället vara fråga om ett alltför fyrkantigt, snabbt och fartblint sätt att höja analysförmågan som lett helt fel och därför motverkar sitt syfte" skriver Lars Calmfors, IFN, i en krönika på Dagens Nyheters ledarsidor idag.