This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Konservatism ramverket för det liberala samhället

2018-02-26 Svenska Dagbladet
Other
Reference
Wennström, Johan (2018). “Konservatism ramverket för det liberala samhället”. Svenska Dagbladet, February 26.

Author
Johan Wennström

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur att konservatism är en kvalificerad liberalism. Han förklarar att det inte går att bygga ett samhälle bara på frihet, rättvisa och omsorg. Den liberala moralen kommer då till slut att kränkas. Den konservativa moralen behövs "som ett stadigt ramverk för det goda, liberala samhället".