This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete

2019-01-03 Dagens Nyheter
Other
Reference
Calmfors, Lars (2019). “Det här är min önskelista för ett blocköverskridande samarbete”. Dagens Nyheter, January 3.

Author
Lars Calmfors

Lars Calmfors, IFN, beskriver i en kolumn på Dagens Nyheters ledarsida sin önskelista för en kommande regering. Enkla jobb, en avreglerad hyresmarknad, lägre marginalskatter men högre skattekvot, är några av hans förslag.