This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

En inflationsvåg efter krisen är osannolik – men kan inte uteslutas

2021-05-31 Dagens Nyheter
Other
Reference
Calmfors, Lars (2021). “En inflationsvåg efter krisen är osannolik – men kan inte uteslutas”. Dagens Nyheter, May 31.

Author
Lars Calmfors

Det senaste halvåret har ekonomer börjat diskutera riskerna för en inflationsvåg efter coronaksirsen, skriver Lars Calmfors. Han drar paralleller till tidigare kriser och skriver om USA:s roll:

"Det mest sannolika är att det efter pandemin bara blir en begränsad uppgång av inflationen i USA och att det inte utlöser någon internationell inflationsvåg. Men vi befinner oss på okänd mark. Det finns inte tidigare erfarenheter av så stora finanspolitiska stimulanser och centralbanksköp av värdepapper som nu."