This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Det är inte en plikt att känna sig kränkt

2022-04-24 Svenska Dagbladet
Other
Reference
Möllerström, Johanna (2022). “Det är inte en plikt att känna sig kränkt”. Svenska Dagbladet, April 24.

Author
Johanna Möllerström

KRÖNIKA – Kanske har du blivit kränkt eller trakasserad? Inte? Men om du funderar lite till? Kanske finns det ändå något...?