This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Utlandsrösterna fick betydelse

2022-09-29 Svenska Dagbladet
Other
Reference
Möllerström, Johanna (2022). “Utlandsrösterna fick betydelse”. Svenska Dagbladet, September 29.

Author
Johanna Möllerström

KRÖNIKA – Den här gången verkar utlandsrösterna ha gjort en explicit skillnad: ett mandat bytte sida. Och i en politisk verklighet med minimala marginaler är varje mandat viktigt.