This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 42

En marknad för idéer. Entreprenörer, storföretag och riskkapitalister

Policy Paper
Reference
Persson, Lars (2010). “En marknad för idéer. Entreprenörer, storföretag och riskkapitalister”. IFN Policy Paper No. 42. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Author
Lars Persson

Under senare år har entreprenörers roll för att ta fram innovationer betonats alltmer i den ekonomiska litteraturen. Det påpekas ofta att entreprenörsföretag erbjuder mer kreativa miljöer för att innovera än stora etablerade företag och entreprenören har i hög grad setts som den som produktutvecklar idén och sedan kommersialiserar den.