This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 5

Entreprenörskap och företagande – Om entreprenörsräntor och tillväxt

Policy Paper
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2006). “Entreprenörskap och företagande – Om entreprenörsräntor och tillväxt”. IFN Policy Paper No. 5. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

I denna rapport analyseras hur man kan se på entreprenörskapets roll inom nationalekonomisk forskning och entreprenörskapets centrala betydelse för ekonomisk utveckling och välstånd. Rapporten diskuterar också de policyslutsatser som följer av att explicit inkorporera entreprenörens roll i den ekonomiska analysen.