This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 74

Ersättningen för entreprenörskap

Policy Paper
Reference
Henrekson, Magnus and Mikael Stenkula (2016). “Ersättningen för entreprenörskap”. IFN Policy Paper No. 74. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Magnus Henrekson, Mikael Stenkula

Överskottet i ett framgångsrikt entreprenörsdrivet företag är avsevärt högre än den vinst som motsvaras av den riskjusterade räntan. Den del av överskottet som överstiger vad som motsvaras av den riskjusterade räntan kan man kalla en entreprenörsränta. Denna försvinner normalt på lång sikt, men skyddande mekanismer gör att den kan bestå på medellång sikt.

Entreprenörsräntan är det överskott som uppstår som en följd av att entreprenörskap utövas. Förekomsten av och sökandet efter entreprenörsräntor är en förutsättning för den ständiga strukturomvandling som krävs för att ekonomisk utveckling ska komma till stånd.