This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 81

Citeringar – en jämförelse av tre olika mått

Policy Paper
Reference
Ek, Simon and Magnus Henrekson (2018). “Citeringar – en jämförelse av tre olika mått”. IFN Policy Paper No. 81. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Simon Ek, Magnus Henrekson

Vad betyder valet av databas för jämförelser av antalet citeringar för forskare i nationalekonomi?

Vår analys av antalet citeringar i Scopus, Social Sciences Citation Index och Google Scholar för alla forskare med anknytning till IFN visar en stark positiv korrelation mellan de tre måtten vad gäller rangordningen mellan forskarna.

Det finns dock vissa indikationer på att äldre forskare missgynnas i Scopus och att de forskare som har en mer policynära inriktning kommer bättre ut i Google Scholar.

Vi jämför också citeringar från de olika databaserna för de 25 högst rankade svenska nationalekonomerna enligt RePEc.