This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Policy Paper No. 83

Digitalisering och produktivitet – en forskningsöversikt

Policy Paper
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2018). “Digitalisering och produktivitet – en forskningsöversikt”. IFN Policy Paper No. 83. Stockholm: Research Institute of Industrial Economics (IFN).

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Rapporten är skriven för Tillväxtanalys.

En stor del av de senaste decenniernas produktivitetsutveckling i näringslivet härrör från digitalisering och automatisering. Denna utveckling har framförallt varit stark i USA. I Europa har digitaliseringen och automatiseringen inte kommit lika långt och produktivitetsutvecklingen har varit svagare.

Det svenska näringslivet är dock ett undantag där digitaliseringen och automatiseringen varit omfattande. Enligt EU:s ”Digital and society index” rankas Sverige som nummer två i EU efter Danmark. I World Economic Forums ”The Networked Readiness Index” för år 2015 placerar sig Sverige som trea efter Singapore och Finland.

Robotiseringen av näringslivet är fortfarande i sin linda (bortsett från fordonsindustrin), men utvecklas och ökar kraftigt enligt The International Federation of Robotics (IFR). I topp ligger Sydkorea med 365 installerade robotar per 10 000 anställda följt av Japan och Tyskland. Sverige ligger fyra på denna lista med 142 robotar per 10 000 anställda.

 

 

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se