This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomifakta

Brödrostens vara eller icke vara

Popular Science
Reference
Elert, Niklas (2017). “Brödrostens vara eller icke vara”. Ekonomifakta, August 31.

Author
Niklas Elert

Niklas Elert, IFN, är gästkrönikör hos EkonomiFakta, Svenskt Näringsliv. Han skriver om behovet av ett starkt entreprenöriellt ekosystem för att företag ska byggas och växa: "Skattesänkningar och regelkrångel är inte allt för att åstadkomma ett blomstrande ekosystem. För att en entreprenör ska få tag på kompetenta anställda är det minst lika centralt att arbetsmarknaden är flexibel, att universiteten är bra och att det är lönsamt med utbildning och forskning."