This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Myntningspolitik i det medeltida Sverige

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2017). “Myntningspolitik i det medeltida Sverige”. Svensk Numismatisk Tidskrift (8), 176–179.

Author
Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att analysera huruvida Sverige även tillämpade den europeiska myntningspolitik som korresponderar till dessa typer, till exempel myntförsämringar och periodiska myntindragningar.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se