This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Villkor, uppgång och fall för tidsbegränsade mynt i medeltidens Europa

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2017). “Villkor, uppgång och fall för tidsbegränsade mynt i medeltidens Europa”. Svensk Numismatisk Tidskrift (1), 6–9.

Author
Roger Svensson

Syftet med denna artikel är att presentera spridningen av periodiska myntindragningar över tid och rum, analysera de villkor som måste vara uppfyllda för att systemet ska fungera, diskutera hur det tillämpades praktiskt samt förklara varför systemet bröt samman.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se