This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Respons

Basinkomst kan undergräva kapitalismens förmåga att skapa välstånd

Popular Science
Reference
Elert, Niklas (2018). “Basinkomst kan undergräva kapitalismens förmåga att skapa välstånd”. Review of Utopia för realister – Hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet by Rutger Bregman. Respons (5), 38–40.

Author
Niklas Elert

Rutger Bergman är mycket frikostig när det gäller att dela ut det välstånd som kapitalismen skapar, men är ganska ointresserad av hur de förslag han framför skulle påverka produktionen av välstånd. Idén om en basinkomst ter sig mest som en distraktion som stjäl uppmärksamheten från nödvändiga reformer av välfärdssystemen.