This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Katalog till Myntauktion 29

Något om brakteaterns historia

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2018). “Något om brakteaterns historia”. In Katalog till Myntauktion 29 (p. 11). Stockholm: Myntauktioner i Sverige.

Author
Roger Svensson

Medeltida brakteater är de tunnaste och mest fragila mynt som någonsin har existerat. Brakteater präglas bara med en stamp och ett mjukt underlag såsom läder eller bly gör att den lövtunna plantsen böjer sig och därmed får brakteaten en spegelvänd bild på baksidan.​

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se