This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Svensk Numismatisk Tidskrift

Hohlpenningar i centrala Tyskland

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2019). “Hohlpenningar i centrala Tyskland”. Svensk Numismatisk Tidskrift (7), 152–158.

Author
Roger Svensson

I denna artikel fortsätter analysen och klassificeringen av tyska hohlpenningar med fokus på centrala Tyskland. Av speciellt intresse är regionen Thüringen som präglade många olika typer med bokstäver på randen som namnger myntorten. Spår på randen visar dessutom att präglingstekniken för Thüringens hohlpenningar förändrades över tiden.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se