This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kvartal

Krisen i universitetsvärlden

Popular Science
Reference
Sjöholm, Fredrik (2020). “Krisen i universitetsvärlden”. Kvartal, December 9.

Author
Fredrik Sjöholm

Problemen i den svenska grundskolan är väldokumenterade genom nationella och internationella kunskapsprov och jämförelser. Mindre uppmärksammat är att en illavarslande utveckling även sker inom svenskt universitets- och högskoleväsende.