This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin #2

Gesell–pengar – ett kraftfullt penningpolitiskt instrument som stimulerar privat konsumtion

Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2020). “Gesell–pengar – ett kraftfullt penningpolitiskt instrument som stimulerar privat konsumtion”. Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin #2. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Author
Roger Svensson

Regeringens åtgärdsprogram riskerar att försvinna i stora slukhål som måste fyllas flera gånger till ingen nytta. För att undvika ekonomisk kollaps bör staten skapa en temporär valuta som kan sätta fart på konsumtionen och hela ekonomin, skriver docent Roger Svensson i det andra inspelet i Entreprenörskapsforums serie Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin. Författaren pekar på att Gesell-pengar – vars värde minskar över tid – är en långt mer kostnadseffektiv åtgärd än ”helikopterpengar”.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se