This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Effektiviseringar – var god dröj

Popular Science
Reference
Blix, Mårten and Anders Morin (2021). “Effektiviseringar – var god dröj”. Ekonomisk Debatt 49(1), 89–90.

Authors
Mårten Blix, Anders Morin

I den polariserade debatt som alltför ofta förekommer är det med uppskattning vi läser Johan Lönnroths kommentar (Lönnroth 2021) till vårt inlägg (Blix och Morin 2020). Han delar centrala delar av vår analys och framför legitima frågor på ett sakligt och konstruktivt sätt. Vi önskar att mer av samhällsdebatten kunde föras i samma anda.