This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vindkraften i kommunal motvind

2021-06-08 Kvartal
Popular Science
Reference
Lundin, Erik (2021). “Vindkraften i kommunal motvind”. Kvartal, June 8.

Author
Erik Lundin

Nya data visar att stödet är starkt för MP i valdistrikt utan vindkraft, medan det finns ett starkt stöd för SD där vindkraft byggs. Forskaren Erik Lundin skriver här om demokratiska utmaningar och eventuella lösningar för beslutsprocessen om vindkraft. En utredning i frågan presenteras senare under juni.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se