This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Bitcoin är inte den nya dollarn

2021-05-27 Kvartal
Popular Science
Reference
Svensson, Roger (2021). “Bitcoin är inte den nya dollarn”. Kvartal, May 27.

Author
Roger Svensson

Enligt ekonomisk teori måste en valuta uppfylla flera grundläggande villkor för att kunna fungera som ett internationellt betalningsmedel. En närmare granskning visar att bitcoin faller platt på samtliga punkter, skriver Roger Svensson, docent och forskare om monetära system vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se