This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vart är inflationen på väg?

2022-11-16 Kvartal
Popular Science
Reference
Calmfors, Lars (2022). “Vart är inflationen på väg?”. Kvartal, November 16.

Author
Lars Calmfors

I spåren av pandemin och Ukrainakriget har inflationen ökat. Men samhället är idag bättre rustat att undvika bestående hög inflation än senast, på 1970-talet, då prisstegringarna sköt fart. Men det saknas inte orosmoln, skriver ekonomiprofessorn Lars Calmfors.