This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Kunskapsskolan är återuppstånden

2022-11-10 Kvartal
Popular Science
Reference
Heller Sahlgren, Gabriel (2022). “Kunskapsskolan är återuppstånden”. Kvartal, November 10.

Author
Gabriel Heller Sahlgren

Resultatförbättringarna är på riktigt och Sverige presterar väl i alla tre undersökningar som genomförs i slutet på grundskolan, även bland högpresterande elever, när man jämför lika med lika. Detta betyder dock inte att allt är frid och fröjd i den svenska skolan, skriver skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren i ett svar på Magnus Henrekson och Johan Wennströms artikel från den 22 oktober.