This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Så räddades skolan – men invandringen kräver mer

2022-09-07 Kvartal
Popular Science
Reference
Heller Sahlgren, Gabriel (2022). “Så räddades skolan – men invandringen kräver mer”. Kvartal, September 7.

Author
Gabriel Heller Sahlgren

Invandringen har försämrat Sveriges skolresultat. Genom att sortera ut elever med invandrarbakgrund från statistiken fångar man på ett bättre sätt upp kvaliteten i det svenska skolsystemet – som framstår vid god vigör. Frågan är nu hur man ska förbättra resultaten i gruppen med utländsk bakgrund, skriver nationalekonomen och skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren.