This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Den svenska skolans silverålder

2022-03-22 Kvartal
Popular Science
Reference
Henrekson, Magnus and Johan Wennström (2022). “Den svenska skolans silverålder”. Kvartal, March 22.

Authors
Magnus Henrekson, Johan Wennström

Föreställningen om det tidigare skolsystemet som mekaniskt och auktoritärt lever i hög utsträckning kvar i vår tid. Men faktum är att den gamla svenska skolan var mycket välfungerande, skriver forskarna Magnus Henrekson och Johan Wennström.