This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Reformpolitik stärker den nordiska arbetsmoralen

2022-04-05 Timbro
Popular Science
Reference
Sanandaji, Nima and Gabriel Heller Sahlgren (2022). “Reformpolitik stärker den nordiska arbetsmoralen”. Timbro, April 5.

Authors
Nima Sanandaji, Gabriel Heller Sahlgren

Såväl välfärdsstatens utveckling som de senaste decenniernas pedagogiska inriktning har bidragit till kulturella förändringar i de nordiska länderna. Dessa riskerar på sikt urholka arbetslinjen och därmed tillväxten och vårt ekonomiska välstånd. Men politiska reformer kan återskapa de nordiska normerna och därmed även vår framtida ekonomiska utveckling. Det skriver Nima Sanandaji och Gabriel Heller Sahlgren.