This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

När barnen fick makten i den nazistiska skolan

2022-05-04 Kvartal
Popular Science
Reference
Wennström, Johan and Gabriel Heller Sahlgren (2022). “När barnen fick makten i den nazistiska skolan”. Kvartal, May 4.

Authors
Johan Wennström, Gabriel Heller Sahlgren

Många har en bild av den nazityska skolan som auktoritär och sträng. Men i själva verket var den normlös och nästan anarkistisk, skriver forskarna Johan Wennström och Gabriel Heller Sahlgren.