This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Elever med svensk bakgrund presterar bäst i OECD

2023-05-24 Kvartal
Popular Science
Reference
Heller Sahlgren, Gabriel (2023). “Elever med svensk bakgrund presterar bäst i OECD”. Kvartal, May 24.

Author
Gabriel Heller Sahlgren

Svenska elever presterar mycket bra i internationella skolundersökningar, om man tar hänsyn till invandringen och därmed jämför lika med lika, skriver skolforskaren Gabriel Heller Sahlgren.