This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?

Report
Reference
Jordahl, Henrik (2009). “Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?”.

Author
Henrik Jordahl

I debatten om Volvo och Saab har röster höjts för förstatligande och de har refererats till bristen på argument mot detta i forskningen. Vi vill här kolla hur det ligger till, vad forskningen verkligen säger. FORES bad därför Henrik Jordahl, på Institutet för Näringslivsforskning (IFN), författa en kort översikt över forskningslitteraturen om statligt och privat ägande. Slutsatserna borde vara av stor relevans för debatten.