This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?

Report
Reference
Stenkula, Mikael and Yves Zenou (2010). “Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?”.

Authors
Mikael Stenkula, Yves Zenou

Tillväxtanalys har regeringens uppdrag att belysa de områden som har störst betydelse för ekonomisk tillväxt. I Sverige, såväl som i andra länder, sker en stor del av den ekonomiska aktiviteten i städer. Det är därför av stor betydelse att få en förståelse för vad städer har för betydelse för tillväxten och hur politiken kan utformas för att påverka städers och därigenom rikets tillväxt. Den här rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av forskningsläget angående städers betydelse för tillväxt. Rapporten beskriver ny teoretisk och empirisk forskning på ett både översiktligt och relativt otekniskt sätt. Rapporten är skriven av Mikael Stenkula (Institutet för Näringslivsforskning) och Yves Zenou (Stockholms Universitet och Institutet för Näringslivsforskning). Författarna står för slutsatser och eventuella rekommendationer.