This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Välfärd bortom staten och kapitalet

Report
Reference
Linderyd, Andreas, Anna Ardin and Johanna Rickne (2012). “Välfärd bortom staten och kapitalet”.

Authors
Andreas Linderyd, Anna Ardin, Johanna Rickne

Stora förändringar har skett och väntas ske i välfärden, vi står inför nya utmaningar i både organisering och finansiering. Är det då viktigt vilka som utför välfärdstjänsterna – för valfriheten, mångfalden och kvaliteten? Vågar politikerna släppa välfärden till fler än bara staten och kapitalet? I den här boken diskuteras ideella aktörers ambitioner och insatser på välfärdsmarknaderna – och vad som hindrar dem att göra mer.