This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Statlig finansiering till småföretag?

Report
Reference
Svensson, Roger (2014). “Statlig finansiering till småföretag?”. Stockholm: Timbro.

Author
Roger Svensson

Små och växande företag är viktiga för Sveriges tillväxt och för skapandet av nya arbetstillfällen. Eftersom nystartade företag samt små företag med riskfyllda teknikprojekt lider av begränsat kapital, är det inte orimligt att det skulle finnas fler småföretag som dessutom växte snabbare, om tillgången på kapital vore bättre. Som Roger Svensson visar i den här rapporten står både dåliga regelverk och marknadsmisslyckanden i vägen för kapitaltillgången för några av de mindre företagen.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se