This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering – Teori och empiri

Report
Reference
Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2014). “Produktmarknadskonkurrens och diskriminering – Teori och empiri”.

Authors
Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson

Rapporten innehåller teoretiskt intressanta indikationer på den betydelse som förekomsten av konkurrens har för kvinnor i chefsposition. Vid högre konkurrensutsättning är det enligt rapporten vanligare att kvinnor får chefs- och VD-jobb. Högre konkurrensutsättning har även en positiv påverkan på relativlöner för kvinnor i chefspositioner. Det framhålls vidare att kostnaden av att diskriminera nyckelpersoner är större på marknader som kännetecknas av hög konkurrens. Rapportens slutsats är att det vid hög konkurrensutsättning helt enkelt inte är lönsamt att diskriminera vare sig kvinnor, utlandsfödda eller andra grupper då detta skadar företagets konkurrenskraft.

Pehr-Johan Norbäck

+46 (0)8 665 4522
+46 (0)73 574 3379
pehr-johan.norback@ifn.se