This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Mer än bara prov - mjuka utfall i kommunala och fristående skolor

Report
Reference
Heller Sahlgren, Gabriel (2017). “Mer än bara prov - mjuka utfall i kommunala och fristående skolor”.

Author
Gabriel Heller Sahlgren

I denna studie jämförs attityderna i Skolenkäten bland elever i kommunala skolor med resultaten bland elever som går i friskolor. 

Jämfört med elever i kommunala skolor ger eleverna som går i friskolor genomgående sina skolor högre betyg avseende mjuka faktorer såsom stimulans, studiero, trygghet och övergripande nöjdhet. Oavsett hur man mäter finns det signifikanta skillnader till fristående skolors fördel, säger rapportförfattaren Gabriel Heller-Sahlgren.