This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster

Report
Reference
Karlsson, Martin and Therese Nilsson (2018). “Den allmänna och fria spädbarnsvårdens betydelse för hälsa, utbildning och inkomster”. Stockholm: SNS.

Authors
Martin Karlsson, Therese Nilsson

Ett försök med gratis spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet minskade spädbarnsdödligheten, förbättrade läs- och skrivfärdigheterna samt ökade livslängden. Mest gynnades utsatta barn till ensamstående mammor och barn i familjer som tidigare mist ett barn. Det visar forskning som presenteras i en ny SNS-rapport. Tidiga insatser kan alltså både bidra till långvariga förbättringar i människors liv och minska skillnader i livschanser.