This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Swedish Economic Forum Report 2019: Entreprenörskapsutbildning – går det att lära ut entreprenörskap?

Betalar sig entreprenörskapsutbildningar?

Report
Reference
Elert, Niklas and Rasmus Rahm (2019). “Betalar sig entreprenörskapsutbildningar?”. In Johan Eklund (Ed.), Swedish Economic Forum Report 2019: Entreprenörskapsutbildning – går det att lära ut entreprenörskap? (31–43). Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Authors
Niklas Elert, Rasmus Rahm

Editor
Johan Eklund

Sedan den första kursen inom entreprenörskap gavs för omkring 70 år sedan i USA har entreprenörskapsutbildningar vuxit kraftigt i antal och omfång. Orsaken till tillväxten är att den här sortens utbildning kommit att betraktas som ett centralt verktyg för att systematiskt främja entreprenörskap.