This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Underlagsrapport till Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65

En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet

Report
Reference
Heyman, Fredrik and Lars Persson (2019). “En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet”. Stockholm: Finansdepartementet.

Authors
Fredrik Heyman, Lars Persson

Den IKT-baserade strukturomvandlingen har möjlighet att öka produktiviteten hos företagen och skapa nya jobb och kan därmed bidra till en högre levnadsstandard. Samtidigt gör den vissa yrken överflödiga och kan därmed leda till arbetslöshet. I denna rapport har vi analyserat dessa aspekter ur ett regionalt perspektiv. Vår analys visar att risken för automatiseringen av jobb är avsevärt högre i vissa regioner än i andra. Vissa regioner har således större tillväxtpotential men också en större risk för ökad arbetslöshet.