This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Så blir EU mer innovativt och entreprenöriellt

2021-02-15 Tankesmedjan FriVärld
Report
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2021). “Så blir EU mer innovativt och entreprenöriellt”. Tankesmedjan FriVärld, February 15.

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. För att mota den i grind behövs ett optimistiskt alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka. Att skapa ett sådant alternativ är dock svårt i ljuset av den ”innovationskris” EU länge lidit av, och som under 2020 förvärrats av den globala pandemin. För att åtgärda innovationskrisen och blåsa nytt liv i Europaprojektet krävs reformer på en rad områden, som vi identifierat med utgångspunkt i vår forskning under flera års tid.

Reformerna som presenteras i denna rapport omfattar sex breda policyområden och syftar till att främja en innovativ ekonomisk tillväxt som gynnar alla européer. Också när det kommer till reformområden som i första hand faller inom medlemsländernas domän har Bryssel en viktig roll att spela, både som föredöme och för att driva utvecklingen i rätt riktning.