This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Centrum mot periferi? Om missnöje och framtidstro i Sveriges olika landsdelar

Report
Reference
Erlingsson, Gissur Ó, Richard Öhrvall, Susanne Wallman Lundåsen and Arvid Zerne (2021). “Centrum mot periferi? Om missnöje och framtidstro i Sveriges olika landsdelar”.

Authors
Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall, Susanne Wallman Lundåsen, Arvid Zerne

Runt om i världen har en ökad polarisering mellan geografiskt skilda landsdelar– mellan ”stad” och ”land” – observerats. I flera länder har invånare i mer rurala områden rest sig mot storstädernas ekonomiska, politiska och kulturella eliter och givit antietablissemangspartier och populistiska rörelser sitt stöd. I ljuset av en svensk utveckling där avlägsna landsbygdskommuner kontinuerligt tappat invånare och storstadsregionerna vuxit, och en tilltagande debatt om att det offentliga har övergivit den svenska landsbygden, är det angeläget att studera om centrum versus periferi är en relevant politisk skiljelinje också i Sverige. Mot den bakgrunden har den här rapporten två delsyften.