This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik

Report
Reference
Ferguson, Shon, Rikard Forslid and Mark Sanctuary (2022). “Koldioxidläckage eller konkurrensfördel? Om balansgången mellan industri- och klimatpolitik”.

Authors
Shon Ferguson, Rikard Forslid, Mark Sanctuary

Hittills har miljökraven i Sverige inte fått svensk industri att flytta produktion och utsläpp utomlands i någon större utsträckning. Det beror bland annat på företagens låga kostnader för koldioxidutsläpp samt tillgång till billig och ren el. Men situationen kan förändras när priserna nu stiger, vilket ställer krav på framtida klimat- och industripolitik, skriver forskarna Shon Ferguson, Rikard Forslid och Mark Sanctuary i en ny SNS-rapport.