This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik

Report
Reference
Calmfors, Lars, John Hassler and Anna Seim (2022). “Samspel för stabilitet – en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik”.

Authors
Lars Calmfors, John Hassler, Anna Seim

I den här rapporten till ESO analyseras rollfördelningen mellan finans- och penningpolitiken i Sverige. Rapporten innehåller en sammanfattning av kunskapsläget och ger både en teoretisk och empirisk genomgång av finans- och penningpolitikens effekter. Författarna diskuterar även lämplig rollfördelning mellan finans- och penningpolitik under nya ekonomiska förhållanden och efterlyser i det avseendet tydliga riktlinjer för finanspolitikens roll för att stabilisera konjunkturen.