This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Vinstintresset som samhällsintresse? Vinst, valfrihet och innovation i välfärden

Report
Reference
Elert, Niklas and Magnus Henrekson (2023). “Vinstintresset som samhällsintresse? Vinst, valfrihet och innovation i välfärden”.

Authors
Niklas Elert, Magnus Henrekson

I en marknadsekonomi styrs vad som produceras genom att priser skickar ut signaler om vad det behöver produceras mer av och vad det bör produceras mindre av. Viljan att göra vinst driver fram innovationer som i sin tur ökar produktiviteten i ekonomin. Frågan är om och i sådana fall hur dessa mekanismer kan bidra till att göra den offentliga sektorn mer effektiv?