This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Innebär TTIP och TTP att WTO är passé?

Article in Swedish
Reference
Horn, Henrik (2015). “Innebär TTIP och TTP att WTO är passé?”. Ekonomisk Debatt 43(5), 6–18.

Author
Henrik Horn

Liberaliseringen av internationell handel skedde under ett halvt sekel främst multilateralt, först genom GATT-avtalet och sedan genom tillkomsten av WTO-avtalen för 20 år sedan. Men sedan dess tycks dock denna process ha tappat fart. De hittills drivande medlemsländerna inom GATT/WTO föredrar nu i stället att liberalisera genom regionala handelsavtal. Multilateralismen vad gäller handelsliberalisering tycks därmed vara passé.

Henrik Horn

+46 (0)8 665 45 40
henrik.horn@ifn.se