This Website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more

Ekonomisk Debatt

Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin

Article in Swedish
Reference
Koptyug, Nikita, Lars Persson, Roger Svensson and Joacim Tåg (2017). “Aktiemarknadens betydelse för näringslivet och samhällsekonomin”. Ekonomisk Debatt 45(7), 6–17.

Authors
Nikita Koptyug, Lars Persson, Roger Svensson, Joacim Tåg

Under senare tid har antalet noterade bolag kraftigt minskat i flera OECD-länder. Detta kan ha negativa konsekvenser för näringslivets utveckling, eftersom aktiemarknaden fyller flera viktiga funktioner: underlättar kapitaltillskott för företag, skapar prismekanismer som förbättrar företagsstyrning, minskar transaktionskostnader, ökar antalet placeringsalternativ för investerare och säkerställer trovärdig informationsspridning. I artikeln analyseras även aktiemarknadens olika positiva och negativa externa effekter på ekonomin i sin helhet. Vår slutsats är att ett minskat antal noterade företag försvårar möjligheten för privatpersoner att ta del av de värdeökningar som näringslivet skapar. Detta riskerar att minska det politiska stödet för en effektiv näringslivspolitik.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Joacim Tåg

+46 (0)8 665 4524
joacim.tag@ifn.se